Karmsund Bulk Terminal er et fellesforetak mellom KTM Shipping & Navigare Logistics, og sammen tilbyr vi skreddersydde løsninger for både sjø- og veidistribusjon.

● 15 000 m2 overbygd lagring av bulk- og løsgods som korn, mel, fôr, gjødsel, salt, tilslag, etc.

● Egen kai som kan håndtere fartøy i praktisk størrelse.

● Laste- og losseoperasjoner med kapasitet opptil 400 tonn i timen.

● Containerhåndtering.

● Bryggearbeid.

● Onshore og offshore logistikk.

● Befraktning.

● Byrå.

● Tollklarering.

● Deling av storsekker til silo eller bulkbil.

● Landstrømforsyning under fartøyopphold.

Sørge for at lasten din blir forsiktig håndtert og er trygt oppbevart til enhver tid.

Karmsund Bulk Terminal er et fellesforetak mellom KTM Shipping & Navigare Logistics, og sammen tilbyr vi skreddersydde løsninger for både sjø- og veidistribusjon.

● 15 000 m2 overbygd lagring av bulk- og løsgods som korn, mel, fôr, gjødsel, salt, tilslag, etc.

● Egen kai som kan håndtere fartøy i praktisk størrelse.

● Laste- og losseoperasjoner med kapasitet opptil 400 tonn i timen.

● Containerhåndtering.

● Bryggearbeid.

● Onshore og offshore logistikk.

● Befraktning.

● Byrå.

● Tollklarering.

● Deling av storsekker til silo eller bulkbil.

● Landstrømforsyning under fartøyopphold.

Sørge for at lasten din blir forsiktig håndtert og er trygt oppbevart til enhver tid.