Førsteklasses service oglasthåndteringsoperasjoner


Karmsund Bulk Terminal AS åpnet januar 2016 og er et av de største flatlagrene i Norge. Våre moderne anlegg er strategisk plassert på sørvestkysten av Norge.

Fôrsikkerhets politikk


Karmsund Bulk Terminal (KBT) vil anvende kvalitetsstyring for å sikre overensstemmelse mellom politikk og aktiviteter for oppfyllelse av våre mål, slik at KBT er en attraktiv og troverdig samarbeidspartner, som håndterer fôr på et høyt fôrsikkerhetsnivå fra mottakelse av fôr produkter til levering, og i tett dialog med våre kunder. Dette skal bl.a. sikres gjennom:

– God opplæring av ansatte -både ved ansettelse og med jevne oppdateringer
– Gode rengjørings prosedyrer av utstyr og lagringsenheter (celler m.m.)
– Egnet utstyr til de prosessene som skal håndteres
– Full sporbarhet fra mottakelse av varer til avskipning.

Husøyvegen 260, 4262 Avaldsnes

Førsteklasses service og lasthåndteringsoperasjoner


Karmsund Bulk Terminal AS åpnet januar 2016 og er et av de største flatlagrene i Norge. Våre moderne anlegg er strategisk plassert på sørvestkysten av Norge.

Fôrsikkerhets politikk


Karmsund Bulk Terminal (KBT) vil anvende kvalitetsstyring for å sikre overensstemmelse mellom politikk og aktiviteter for oppfyllelse av våre mål, slik at KBT er en attraktiv og troverdig samarbeidspartner, som håndterer fôr på et høyt fôrsikkerhetsnivå fra mottakelse av fôr produkter til levering, og i tett dialog med våre kunder. Dette skal bl.a. sikres gjennom:

– God opplæring av ansatte -både ved ansettelse og med jevne oppdateringer
– Gode rengjørings prosedyrer av utstyr og lagringsenheter (celler m.m.)
– Egnet utstyr til de prosessene som skal håndteres
– Full sporbarhet fra mottakelse av varer til avskipning.

Husøyvegen 260, 4262 Avaldsnes